Страхування будівельно-монтажних ризиків

Страхування будівельно-монтажних ризиків

Технічний прогрес в будівництві, підвищений попит на всі види будівельних робіт, постійне зростання вартості споруджуваних об’єктів і пов’язане з цим збільшення технічних і економічних ризиків будівництва – всі ці фактори викликали в усьому світі підвищений попит на страхування будівельно-монтажних ризиків.

Страхування будівельно-монтажних ризиків – комплексний вид страхування, що забезпечує захист учасників будівництва від ризиків випадкової загибелі або пошкодження об’єктів будівельних робіт, будівельного обладнання, матеріалів, іншого майна, а також цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам. Таким чином, цей термін позначає кілька видів страхового покриття, деякі з які можуть міститися в одному страховому договорі.

Найбільш поширеними з них в Україні є такі:

CAR (від англ. Contractor’s all risks) – страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

Страхуванню підлягають:

 1. Будівельні об’єкти. Всі роботи, які проводяться будівельним підприємством або його підрядниками, включаючи підготовчі роботи на будівельному майданчику (виїмка грунту, планувальні роботи), а також допоміжні споруди (наприклад, тимчасові обвідні канали та захисні дамби).
 2. Всі матеріали, що зберігаються на будівельному майданчику та необхідні для проведення будівельних робіт.
 3. Устаткування будівельного майданчика, яке включає в себе побутові приміщення, склади, водопідготовчі і змішувальні станції, ліси, інженерні мережі (електричні, водні) та інше.
 4. Будівельні машини (екскаватори, крани, транспортні засоби, що використовуються на будівельному майданчику, якщо вони не допущені до експлуатації на дорогах загального призначення). При цьому застраховані всі машини: як власні, так і орендовані.
 5. Витрати з розчищення території після страхового випадку. Під цими витратами розуміються витрати, що виникають у зв’язку з видаленням уламків при ліквідації збитку, що підлягає відшкодуванню.
 6. Громадянська відповідальність страхувальника. Претензії третіх осіб, що виникли в результаті шкоди майну або особистості в зв’язку з проведенням будівельних робіт, за які за законом несе відповідальність застрахована особа, за винятком претензій, що пред’являються службовцями і робітниками будівельної організації в зв’язку з нещасним випадком на виробництві.
 7. Страхування гарантійних зобов’язань щодо побудованого (змонтованого) об’єкта.

Страховою сумою, на яку страхуються будівельні роботи, є договірна вартість будівництва, включаючи вартість поставлених будівельних матеріалів і/або виконаних робіт. Страхування CAR дає дуже широкий захист. Всі збитки, що виникли в період дії страхування від раптових і непередбачених аварійних подій, відшкодовуються, якщо причина їх виникнення не входить в число винятків.

Страховий захист починається в момент початку будівельних робіт або після вивантаження застрахованих об’єктів на будівельному майданчику і закінчується прийманням або пуском в експлуатацію споруди. При страхуванні гарантійних зобов’язань страховий захист починається з дня здачі об’єкта страхування в експлуатацію і продовжує діяти до закінчення дії гарантії.

Іншим різновидом страхування будівельно-монтажних ризиків є страхування всіх монтажних ризиків – страхування EAR (від англ. Engineering/eraction all risk).

В основу цього виду страхування покладено ідею забезпечення страхового покриття всіх ризиків, які виникають при монтажі машин, механізмів, а також при зведенні сталевих конструкцій.

За даним видом страхування страхуються:

 1. Монтаж і пробний пуск усіх видів: машин, механізмів і конструкцій, наприклад турбін, генераторів, парових котлів, компресорів, двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів, трансформаторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв; верстатів, насосів, підйомників, кранів, транспортерів, канатних доріг; друкованих, папероробних машин, текстильних верстатів, повітряних ліній, трубопроводів, цехів, ємностей, посудин, сталевих мостів, силових установок і фабрик, заводів, до складу яких входять такі об’єкти, як: електростанції, сталеплавильні заводи, хімічні установки, доменні печі, паперові заводи, текстильні фабрики, а також установки для виробництва інших споживчих товарів.
 2. Машини, пристрої й устаткування для виробництва монтажу, наприклад, крани, щогли, лебідки, зварювальні апарати, компресори.
 3. Предмети, що знаходяться на монтажному майданчику та взяті на зберігання Страхувальником.
 4. Витрати з очищення території після страхового випадку.
 5. Додаткові витрати з оплати понаднормових робіт, перевезення вантажу підвищеною швидкістю (в особливих випадках – повітряним транспортом), якщо ці витрати безпосередньо пов’язані з ліквідацією збитку, що підлягає відшкодуванню.
 6. Громадянська відповідальність застрахованої особи, тобто претензії третіх осіб, які відповідно до законодавства повинні бути задоволені за рахунок застрахованої особи. Претензії робітників і службовців, зайнятих монтажними роботами не приймаються, тому що вони врегульовуються в рамках страхування від нещасного випадку.

Страхування всіх монтажних ризиків забезпечує досить повне страхове покриття, побудоване за методом виключення.

У міжнародній практиці такими є:

Події, пов’язані безпосередньо з діяльністю Страхувальника:

 • умисні дії співробітників Страхувальника (Вигодонабувача), відповідальних за організацію і проведення БМР;
 • вчинення або спроба скоєння злочину за участю співробітників Страхувальника (Вигодонабувача), відповідальних за організацію і проведення БМР;
 • порушення норм і правил проведення БМР особами, відповідальними за організацію та проведення БМР;
 • помилки, недоліки або дефекти, які були відомі до моменту укладення договору страхування співробітникам Страхувальника (Вигодонабувача), відповідальним за організацію і проведення БМР, і про наявність яких не було повідомлено Страховику при укладенні договору страхування;
 • недотримання Страхувальником (Вигодонабувачем) інструкцій по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню застрахованого майна, а також використання цього майна для інших цілей, ніж ті, для яких воно призначено;
 • проведення експериментальних і дослідних робіт;
 • повне або часткове припинення робіт без належної консервації застрахованих об’єктів.

Події, викликані зовнішніми факторами:

 • військові дії, а також маневри або інші військові заходи;
 • громадянська війна, народні хвилювання всякого роду або страйки;
 • вплив ядерної реакції, ядерного випромінювання або радіоактивного забруднення;
 • вилучення, конфіскація, реквізиція, арешт або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів;
 • терористичні акти;
 • корозія, гниття, природний знос, самозаймання або інші особливі властивості застрахованого майна;
 • внутрішні несправності машин і/або електричного обладнання, що виникли в процесі експлуатації, а також несправності обладнання та машин, які не викликані зовнішніми чинниками. При цьому не відшкодовується лише шкода, заподіяна самому обладнанню і машинам. Збиток, заподіяний застрахованому майну внаслідок таких несправностей, відшкодовується на загальних підставах.

Унікальність цих видів страхування підкреслюється обмеженою кількістю учасників на міжнародному ринку. У нас же цими ризиками намагаються займатися страхові компанії, які не мають ні фахівців, ні відповідних активів і навіть досвіду страхування майна від вогневих та інших ризиків.

Тому для того, щоб отримати якісний страховий захист в страховій компанії, яка може гарантувати виплату страхового відшкодування – необхідно звертатися до страхових брокерів, які зможуть підібрати страхове покриття в надійній компанії і з урахуванням особливостей запитів клієнта щодо конкретного об’єкта будівництва.

Замовити дзвінок
Задати питання online