Страхування спеціальної техніки

Страхування спеціальної техніки

На сьогоднішній день одним із найпоширеніших видів страху­вання є страхування КАСКО. Страхування ж спеціальної техніки (будівельної або сільськогосподарської) все ще не набуло в нашій країні такого ж масового характеру як в зарубіжних країнах. Хоча вартість будівельного крана, екскаватора або ком­байна не поступається вартості дорогого автомобіля представ­ницького класу, при цьому набір ризиків, яким піддається спецтехніка у процесі її експлуатації, іноді набагато ширший.

У той же час багато вітчизняних підприємців розуміють, що якісний страховий захист спеціальної техніки, яка, по суті, є “году­вальником” підприємства, – це нагальна необхідність. Тому, зважаючи на актуальність даного виду страхування, ми б хотіли сформувати деякі рекомендації щодо того як правильно вибрати страхове покриття, яке б максимально відповідало по­требам клієнта та специфіки експлуатації застрахованої техніки. Об’єктами страхування може бути достатнього багато видів спеціальної техніки.

Будівельна техніка: екскаватори, трактори, бульдозери, бето­новози (міксери), автомобільні бетононасоси, цементовози, пе­ресувні майстерні, крани, підйомні механізми, інші будівельні ме­ханізми і обладнання.

Дорожня техніка: асфальтоукладальники, автонавантажувачі, катки дорожні, інша техніка, яка використовується при прове­денні дорожніх робіт.

Техніка для проведення гірничих і бурових робіт: бурові уста­новки, самоскиди, вантажівки з підвищеною прохідністю, спецтехніка для проведення геологорозвідувальних і геофізичних робіт, інші механізми та обладнання, які використовуються у ви­добувних галузях промисловості.

Сільськогосподарська техніка: трактори, комбайни, жатки, плуги, борони, сівалки, косарки, культиватори, інша техніка та механізми, що використовуються у сільському господарстві.

Лісогосподарська техніка та обладнання: трактори загально­го та спеціального призначення, лісовози, деревоукладальники, інша техніка та механізми, що використовуються у лісовому гос­подарстві.

Додаткове обладнання (мобільні частини обладнання, неприєднані до основного агрегату).

Складність цього виду страхування у тому, що це якийсь гібридний продукт. У ньому поєднуються майнові ризики страху­вання нерухомого майна, ризики страхування наземного транс­порту, а також страхування вантажів, так як техніка може части­ну страхового періоду працювати на полях або будівельних май­данчиках, при цьому пересуваючись по дорогах загального ко­ристування своїх ходом (ризики КАСКО), перевозитися на тралі або евакуаторі (ризики страхування вантажів), а в неробочий час зберігається на складі або відкритому майданчику (страху­вання майна). Крім того, спецтехніка дуже різноманітна за своїм функціональними можливостями, територіями експлуатації (сільськогосподарські поля, будівельні майданчики, кар’єри, те­риторія закритих складів), за тривалістю виробничого циклу при використанні на об’єктах, по сезонності експлуатації. У зв’язку з цим

умови договору страхування повинні бути достатньо гнучки­ми, а перелік ризиків, включених до страхового покриття спеціальної техніки, може бути досить великим:

ДТП, пожежа, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб, крадіжка, викрадення, осідання грунту, перекидання, ненавмис­не порушення норм і правил експлуатації, пошкодження при монтажі/демонтажі, загибель або пошкодження при переве­зенні, навантаженні/розвантаженні на місці експлуатації і т.п. Це далеко не повний список ризиків, які можуть завдати шкоди техніці та устаткуванню підприємства.

У багатьох країнах, як і в Україні, крадіжка є вже давно про­блемою спеціальної техніки та обладнання. Причин для цього не­мало:

  • висока вартість техніки і великий попит на неї в менш розви­нених країнах світу;
  • дорогий лізинг і оренда;
  • недостатні охоронні заходи безпеки на майданчиках, де зберігається техніка;
  • ризики виявлення та повернення досить низькі, так як така техніка викрадається часто у святкові та вихідні дні, коли немає належного контролю. Різноманітність експлуатації техніки вима­гає наявності певних фахівців і криміналістів знайомих із таким видом крадіжок, обладнання швидко розбирається на запчасти­ни і евакуюється з країни, де було вкрадене.

На даний момент у Європі вже з’явилися спеціальні ор­ганізації, які займаються пошуком викраденого устаткування. їх також наймають страхові компанії у випадку, якщо обладнання було застраховане.

Окремо хотілося б звернути увагу на ризики, які стосуються низки сільськогосподарської техніки, задіяної у збиранні зерна. Пил із зернових, який у процесі прибирання поля може потрап­ляти і забиватися у конструкційні щілини, легко загорається і в результаті може викликати загоряння самої техніки.

Крім того, актуальність у страхуванні обумовлена ще й тим, що спецтехніка пересувається по дорогах загального користування.

Велика завантаженість магістралей, погана якість доріг, відсутність культури водіння призводять до ДТП, у які нерідко по­трапляє і спецтехніка.

Загалом ризики, супутні експлуатації спецтехніки, можна пе­рераховувати безкінечно. Досить згадати збиток, що стався з од­ним із найдорожчих кранів у Європі – плавучим краном “Захар”, який перекинувся у результаті неправильного навантаження.

Ще одна проблема полягає у визначенні страхової суми за до­говором. Базисом визначення страхової суми по кожному об’єкту страхування, зазначеному в договорі, є дійсна вартість (визначається виходячи із суми необхідної для придбання повністю аналогічних предметів, за вирахуванням зносу) та відновлювальна вартість (визначається як витрати на придбан­ня або виготовлення нових аналогічних предметів того ж типу і якості, включаючи доставку, митні платежі тощо) застрахованого майна на дату укладення договору страхування. Страхова сума по кожному застрахованому об’єкту повинна відповідати його дійсній або відновлювальній вартості. Складнощі полягають уто­му, що іноді техніка просто не має аналогів у регіоні або країні.

Також при укладанні страхового договору обов’язково потрібно звертати увагу на терміни здійснення виплат та швидкість прийняття рішення, оскільки це безпосередньо впли­ває на простій у виробництві підприємства. Чим довше терміни, тим довше підприємство залишається без необхідної техніки, а якщо вона зайнята в розпал сезонних робіт, то ситуація може стати особливо критичною.

У даний час у нашій країні є багато страхових компаній, які пропонують страхування даного виду, але, зупиняючи свій вибір на тій чи іншій компанії, страхувальникам слід обов’язково звер­тати увагу не тільки на перелік ризиків та комерційні умови, а й на обов’язки страховика і страхувальника, прописані в договорі страхування. У багатьох страхових компаніях юристами закла­дається в договори достатньо “підводних каменів”, які виявля­ються тільки при настанні страхових подій і в підсумку зводять до нуля всю початкову дешевизну і привабливість ціни.

Ми радимо страхувальникам звертатися до страхового кон­сультанта, який проведе тендер із вибору оптимальних умов страховки і допоможе визначитися зі специфікою страхового по­криття з урахуванням усіх тих складнощів про які йшла мова ви­ще. Професійний страховий брокер і консультант завжди готовий Вам допомогти – як то у виборі адекватної пропозиції від страхової компанії, оптимізації витрат на страхування, так й у врегулю­ванні страхового випадку при збитку чи юридичній підтримці та захисті ваших інтересів.

Замовити дзвінок
Задати питання online