Врегулювання збитку і виплата страхового відшкодування при конструктивній загибелі автомобіля

конструктивна загибель автомобіля

Спершу давайте розглянемо, що ж таке конструктивна загибель транспортного засобу.

Страхові компанії встановлюють відсоток від страхової суми, вище за який ремонт автомобіля проводити недоцільно. Цей відсоток вста­новлюється, як правило, у розмірі 70-80 % від вартості автомобіля на момент ДТП. Іншими словами, якщо вартість автомобіля на момент ДТП складала 100 000 гривень, а відновлювальний ремонт рівний 81 000 гривень, то відповідно встановлюється факт конструктивної заги­белі транспортного засобу.

При укладанні договору страхування радимо звернути особливу увагу на те, який же відсоток від страхової суми відведено на ремонт. Якщо ця сума менше 70%, то, укладаючи такий договір страхування, ви ризикуєте при незначному пошкодженні свого авто постати перед ду­же серйозною проблемою, мова про яку буде йти нижче.

Іншим негативним моментом при укладанні договору страхуван­ня є бажання клієнта вказати страхову суму мінімальною, а то і за­ниженою. При страхуванні нового автомобіля все зрозуміло – стра­хову суму беремо з довідки-рахунку. А ось вартість автомобіля, який був уже в експлуатації, визначити складніше. Звичайно, можна взя­ти вартість аналогічного автомобіля з сайтів автомобільних аукціонів, але і у такому випадку страхова сума буде приблизною. Саме у такий момент у страхувальника і з’являється спокуса вказати мінімальну (чи навіть занижену) вартість свого ав­томобіля, заощадивши на страховому платежі. Звертаємо Вашу увагу, що це загрожує проблемами при виплаті страхового відшко­дування.

По-перше, страхова компанія може при виплаті страхового відшко­дування провести експертизу з метою встановлення вартості авто на момент ДТП, і якщо ця сума значно відрізнятиметься від страхової суми, страховик застосовує принцип недострахування. Страхувальникові бу­де запропоновано доплатити страховий платіж, в іншому ж випадку – відшкодування буде виплачено пропорційно розміру недострахування.

По-друге, при заниженій страховій сумі в разі значних пошкоджень автомобіля, враховуючи теперішні ціни на автозапчастини і послуги СТО, буде дуже просто вийти за межу 70-80%. Іншими словами будь-яке серйозне ДТП, ставить вас перед фактом, що цей випадок і є кон­структивна загибель автомобіля. У такому випадку врегулювання збитку і виплата страхового відшкодування проводиться трохи інакше, ніж при проведенні ремонту автомобіля.

Як саме проводиться врегулювання збитків і виплата страхового відшкодування при конструктивній загибелі авто?

При значних пошкодженнях автомобіля необхідна експертиза, яка проводиться незалежним експертом для встановлення вартості відновлювального ремонту автомобіля.

Як правило, страхова ком­панія надає таку організацію і оплачує роботу її експерта. У таких ви­падках часто виникає питання: наскільки ж дійсно незалежною буде робота такого експерта? Відповісти можемо лише одне: у договорах страхування передбачається варіант, при якому у разі незгоди страху­вальника з висновками проведеної експертизи, він має право прове­сти повторну експертизу в іншій організації, тільки оплачувати повтор­ну експертизу страхувальник буде вже сам.

Маючи дві експертизи з різними сумами ремонту, страхувальнику і страховій компанії потрібно знайти компроміс, інакше можна довести справу до суду, де суддя зму­шений буде призначити третю експертизу, як правило, в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Однак, такі випадки дуже рідкісні, оскільки всі незалежні експерти працюють згідно єдиної методики, їх розрахунки якщо і можуть відрізнятися, то зовсім небагато, а саме з причин різного вживання тих або інших коефіцієнтів. Якщо ж результати експертиз не дуже відрізняються, то і компроміс знайти буде нескладно, а головне без суду.

Отже, експертиза проведена і встановлено, що сума відновлювального ремонту більша, ніж встановлений відсоток від страхової суми, обумовлений у договорі страхування. У такому разі страхове відшкоду­вання виплачуватиметься згідно трьох можливих варіантів:

 1. У розмірі страхової суми за договором страхування, зменшеної на відсоток зносу застрахованого автомобіля, мінус франшиза та вартість залишків пошкодженого авто. При цьому пошкоджений авто­мобіль залишається у страхувальника.
 2. У розмірі страхової суми за договором страхування, зменшеної на відсоток зносу застрахованого автомобіля, мінус франшиза. При цьому страхувальник зобов’язаний передати право власності на заст­рахований автомобіль страховикові.
 3. У розмірі ринкової вартості автомобіля на момент страхової події, мінус франшиза і вартість залишків пошкодженого авто, але не більше страхової суми. При цьому застрахований автомобіль залишається у страхувальника.

Звертаємо увагу на те, що

при конструктивній загибелі транспорт­ного засобу страхові компанії відніматимуть від виплати відшкодуван­ня величину зносу авто,

не дивлячись на те, що в умовах договору стра­хування буде відмітка: “застрахований без зносу”. Справа в тому, що ця умова поширюється на усі страхові випадки, крім конструктивної заги­белі і ризику “викрадення”.

Іншим важливим моментом є спосіб виплати страхового відшкоду­вання при конструктивній загибелі. Його страхова компанія вибирає на свій розсуд. І будьте впевнені, що якщо буде вибраний варіант при якому страхувальнику залишаються залишки застрахованого авто­мобіля ( що більше всього), то їх вартість буде порахована дуже прискіпливо і сума виведена в максимально можливих величинах.

І останнє, якщо до моменту конструктивної загибелі автомобіля за даним договором страхування вже були страхові виплати, то ці суми так само віднімуть при виплаті страхового відшкодування при конструк­тивній загибелі авто.

Беручи до уваги все вище сказане, підсумуємо:

 • страхувальник вирішив заощадити на страховому платежі і взяв мінімальну вартість автомобіля;
 • страхувальник не звертає уваги на низький відсоток, при якому вважається конструктивна загибель автомобіля;
 • вже проводилися виплати відшкодування за даним договором страхування;
 • від страхового відшкодування віднімається розмір франшизи (як­що він передбачений за договором страхування) і вартість залишків, які будуть пораховані так само по максимуму;
 • страхова компанія в результаті експертної оцінки дуже легко підводить автомобіль під конструктивну загибель (страхова сума мінімальна, а ремонт порахований по максимуму);
 • страхова компанія рахує знос на автомобіль і віднімає цю суму від страхового відшкодування, і це при тому, що за новою методикою на автомобіль, іномарка до 7 років від дати випуску, знос не нарахо­вується, але страхові компанії при конструктивній загибелі такий знос нараховують за кожен місяць експлуатації автомобіля, згідно формул прописаних у договорі страхування.

Якщо всі ці пункти перевести в цифри, то, як правило, результат для страхувальника буде, м’яко кажучи, невтішним. Тому радимо при укла­данні договору страхування:

 1. Не економити, намагаючись зменшити дійсну вартість авто­мобіля на момент страхування.
 2. Вимагати у страхової компанії, щоб відсоток конструктивної заги­белі був якомога вищим.
 3. Пам’ятати, що є можливість проведення альтернативної оцінки збитку і вартості залишків пошкодженого автомобіля.

У будь-якому випадку хочемо нагадати, що фахівці відділу врегулю­вання Консорис готові допомогти у вирішенні будь-яких проблем, які можуть виникнути в результаті страхового випадку, а все викладене вище допоможе уникнути помилок при виборі страхової компанії та ви­бору умов договору страхування.

Замовити дзвінок
Задати питання online