Особливості врегулювання збитків при ДТП

врегулювання збитків при ДТП

Страхова компанія після врегулювання збитку і виплати вам відшкодування, вже по відновленому авто, має право виставити регрес, претензію до обвинува­чуваної сторони для відшкодування витрат. Розмір відшко­дування у такому разі визначається тільки незалежним ек­спертом, шляхом проведення експертної оцінки.

Для Вас, як страхувальника, це несе деякі незручності, оскільки екс­пертна компанія зобов’язана сповістити (послати повістку) обвинувачувану сторону про місце і час проведення такої оцінки, а на це потрібен деякий час, декілька днів. У зв’яз­ку з цим, час огляду Вашого авто затягнеться.

Після проведення експертної оцінки Ви обумовлюєте з фахівцем страхової компанії місце ремонту Вашого авто­мобіля, де Вам потрібно взяти рахунок-калькуляцію, в якій будуть перераховані всі необхідні роботи по відновленню авто і їх вартість. Також необхідно погоджувати цей перелік із фахівцем страхової компанії по врегулюванню збитків.

Якщо в цей список не включені роботи, про які не згадува­лося в акті огляду Вашого автомобіля і ціни на такі роботи не завищені, то такі узгодження будуть звичайною фор­мальністю. Проте багато СТО, прагнучи збільшити вартість ремонту, включають досить сумнівні пункти. Наприклад, при фарбуванні пошкоджених деталей кузова в рахунок-кальку­ляцію включають пункт по перепилу (вирівнювання кольору) на суміжні запчастини кузова.

Так,

при фарбуванні передніх дверей частково проводиться фарбування крила і задніх дверей, що природньо робить ремонт дорожчим. Більшість страхових компаній категорично відмовлять в оплаті подібних робіт.

Неприємний сюрприз може Вас чекати, як­що СТО виставить Вам рахунок за складання подібної каль­куляції. Необхідно пам’ятати, що такі послуги страховими компаніями не оплачуються, їх мотивація – документальне оформлення таких робіт СТО є природним, а стягувати до­даткову плату за це незаконно.

Добре, коли вдається уникнути подібних ускладнень при узгодженні рахунку-калькуляції СТО і відділ врегулювання збитків страхової компанії дає добро на проведення відновного ремонту Вашого автомобіля. Чудово, якщо в до­говорі страхування вказана СТО. Але найчастіше прописа­но, що СТО вибирається за погодженням сторін. Потрібно визначитися, як оплачуватиметься подібний ремонт.

Найбільш простим є варіант, коли страхова компанія пере­раховує кошти на СТО. Вам досить поставити автомобіль на ремонт, а по його закінченню просто забрати свій транс­портний засіб. Усі розрахунки страхова компанія здійснить без Вашої участі.

Багато автовласників після узгодження рахунку-калькуляції проводять ремонт авто за свої кошти, оплачуючи готівкою вартість ремонту на СТО. Проте слід пам’ятати: якщо Ви бажаєте отримати готівкою відшкоду­вання для подальшого ремонту авто, то найвірогідніше страхова компанія погодиться на часткову оплату такої су­ми або відніме суму ПДВ такого ремонту. Тільки після на­дання актів виконаних робіт і чеків про оплату вона буде го­това виплатити залишок суми, витраченої на ремонт.

Отри­мати кошти готівкою до ремонту можливо ще і у випадку, як­що Ви погодитеся на суму відшкодування згідно експертної оцінки. Враховуючи, що при такій оцінці ціни на запчастини і роботи середні по регіону, то найвірогідніше для ремонту на спеціалізованій СТО цієї суми Вам буде недостатньо.

У будь-якому випадку місце ремонту і форма його оплати – це предмет домовленості між страховою компанією і Вами. Хочемо тільки звернути увагу на те, що

після усних домовле­ностей Вам необхідно написати заяву на виплату страхово­го відшкодування, де все буде зафіксовано.

Цей документ, як правило, і є останнім у процесі врегулювання збитку. Са­ме з дати його підписання і йде відлік на терміни виплати страхового відшкодування, згідно з договором страхуван­ня.

Слід пам’ятати, що і в першому, і в другому випадку зі страхових відшкодувань може утримуватися франшиза. При першому варіанті – на СТО буде перерахована сума ремон­ту мінус розмір франшизи. І щоб забрати автомобіль з СТО Вам необхідно буде внести кошти у розмірі франшизи. При другому варіанті – страхова компанія виплачує Вам суму страхового відшкодування мінус франшиза.

Після того, як відновний ремонт завершено, Ви зо­бов’язані показати свій автомобіль фахівцеві страхової компанії по врегулюванню збитків, який зафіксує факт та­кого ремонту. З цієї миті на замінені і відремонтовані час­тини Вашого автомобіля поновлюється страхове покриття. У випадку, якщо в подальшій експлуатації автомобіля бу­дуть пошкоджені деталі, які відновлювалися в процесі попе­реднього ремонту, а Ви так і не надали для огляду відремон­тований автомобіль у страхову компанію, страховик цілком справедливо може відмовити у виплаті страхового відшко­дування.

Як правило, на практиці досить часто доводиться вирішу­вати велику кількість додаткових питань, які виникають у процесі врегулювання збитків. Найбільш правильним і прийнятним буде передати вирішення цих питань фахівцям “Страхового Брокера Консорис”. Це дозволить скоротити час, витрачений на оформлення ДТП, врегулювання збитків, а також позбавить Вас від зайвих ускладнень при вирішенні цих питань.

Замовити дзвінок
Задати питання online