Страхування сільськогосподарських ризиків – рослинництво

растениеводство

Сільськогосподарське страхування – один з найбільш специфічних видів страхування, тому що об’єктами страхування є біологічні форми, які знаходяться в процесі постійного розвитку. Тому величезна кількість факторів (посуха, повені, різкі зміни температури повітря, вологість, а також комахи-шкідники) є постійними і неминучими ризиками будь-якого агробізнесу. Вони можуть викликати значні фінансові втрати, тому подібний вид бізнесу повинен знаходити надійні можливості захисту від них.

Цьому також сприяє той факт, що інвестори і кредитні організації (банки, спілки, приватні особи) схильні віддавати перевагу тим виробникам, які мають гарантію збереження певного рівня доходу навіть при непередбачених втратах врожаю.

Глобально сільськогосподарське страхування можна розділити на основні види:

 • страхування сільськогосподарських рослин;
 • страхування сільськогосподарських тварин;
 • страхування сільськогосподарської техніки;
 • страхування майна, використовуваного в сільськогосподарській діяльності.

Зупинимося докладніше на Рослинництві.

Дана галузь більше, ніж будь-яка інша галузь сільського господарства схильна до впливу клімату. Це зумовлено самою специфікою виробничого процесу. Адже період, під час якого відбуваються природні процеси росту і розвитку біокультур – досить тривалий і протягом декількох місяців посіви і насадження знаходяться повністю під впливом різних природних факторів і умов.

Страхування рослин включає в себе страхування однорічних насаджень і багаторічних. До перших відносяться злакові культури, коренеплодові та баштанні. До других: плодово-ягідні, виноградні і інші подібні багаторічні насадження.

Наприклад, на страхування можуть прийматися такі різновиди:

 • озимі культури (пшениця, жито, ячмінь, рапс, тритикале);
 • ярі культури (пшениця, ячмінь);
 • овес, льон, хміль, гречка;
 • кукурудза, соєві боби, соняшник;
 • цукровий буряк, горох, гарбуз, квасоля;
 • сади, овочі, виноградники.

На страхування не приймаються:

 • врожай природних сінокосів і пасовищ;
 • врожай сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, за якими страхувальник за останні 3-5 років не отримував врожаю;
 • багаторічні плодово-ягідні насадження, що підлягають списанню у зв’язку з природним відмиранням, псуванням, ураженням хворобами;
 • посіви сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, що знаходяться в зоні, яка за даними регіональних гідрометеорологічних і сейсмологічних органів є зоною потенційно можливих обвалів, зсувів, землетрусів, повеней та інших стихійних лих;
 • флорікультури – посіви одно-, дво- і багаторічних квітів, чагарників, квітучих дерев, декоративні бордюри, клумби, квітники, оранжереї, а також квіткові плантації, використовувані як в декоративних цілях (флористика), так і в промислових (виробництво ароматних масел, есенцій та інших похідних для парфюмерно-косметичної і фармацевтичної промисловості).

Головна мета страхування сільськогосподарських ризиків – часткова або повна компенсація страхувальнику втрати врожаю,

яка можлива в слідстві впливу різних несприятливих факторів, а саме:

 • заморозки, ожеледь, вимерзання;
 • пожежа (крім лісових пожеж), посуха, зневоднення;
 • злива, паводок, випрівання, безводдя, маловоддя;
 • землетрусу, лавини, селі, земельні зрушення;
 • град, блискавка, буря, ураган;
 • протиправні дії третіх осіб;
 • хвороби, розмноження шкідників рослин;
 • урожай культур, що вирощуються в захищеному грунті, крім того, може бути застрахований від аварій і пожежі, які призводять до руйнування захисних споруд або припинення подачі електроенергії і, як наслідок, до загибелі врожаю.

Зупинимося докладніше на тому, як визначається страхова сума в даному виді страхування, що впливає на вартість страховки, як врегульовуються страхові випадки і т.д.

Відразу слід звернути увагу, що при страхуванні аграрних ризиків страхувальники беруть на себе, в тому числі, певні зобов’язання перед страховиком: вони, як правило, полягають в більш високих вимогах до догляду за посівами або готовими культурами, а також мають на увазі необхідність моніторингу стану посівів для своєчасного повідомлення страховика про зміни, які можуть вплинути на об’єкт страхування.

Наприклад:

 1. Регулярно обстежити посівні площі або локації зберігання сільгоспкультур з метою своєчасного внесення необхідних пестицидів або добрив. При цьому подібне внесення має відбуватися з дотриманням відповідних норм.
 2. Здійснювати своєчасну меліорацію посівів.
 3. Виконувати норми, стандарти і правила по вирощуванню та/або зберіганню об’єктів страхування.
 4. При зміні обставин, які впливають на ступінь ризику – своєчасно повідомляти страховика у встановлені договором терміни, після чого буде проведено огляд посівів та складання відповідних актів фіксації їх стану.

Страхова сума при страхуванні врожаїв визначається за такою формулою: середня врожайність за останні 3-5 років в даному господарстві або районі множиться на площу посівного поля, яке буде страхуватися і множиться на вартість одиниці врожаю.

Страхова сума при страхуванні багаторічних насаджень визначається в межах балансової вартості даних насаджень згідно даних бухгалтерського обліку страхувальника.

Страхова сума при страхуванні витрат на посадку або вирощування культури може включати в себе: вартість посівного матеріалу, вартість мінеральних добрив, зарплату, вартість засобів захисту рослин, пально-мастильні матеріали і т.д.

Також слід зазначити відмінності в періодах прийняття на страхування посівів озимих і ярих культур:

 • озимі приймаються на страхування: 1) на період зимівлі (з початку листопада до середини грудня) при цьому огляд проводиться після появи сходів, 2) на весняно-літній період (з початку квітня) огляд проводиться після відновлення вегетації;
 • ярі культури приймаються на страхування з початку травня і огляд проводиться після появи сходів.

Вартість страхування сільськогосподарських культур залежить від наявності багатьох факторів, що впливають на ступінь ризику:

 • зони вирощування;
 • стану посівів;
 • виду сільськогосподарської культури;
 • обраної франшизи;
 • розміру страхової суми;
 • результатів аналізу наданих карт-схем полів, технологічних карт вирощування, середньої врожайності за останні 3-5 років, сертифікатів якості посівного матеріалу.

Розміри франшизи в залежності від ризиків і за домовленістю сторін може коливатися від 20% до 50% від страхової суми по полю (від 10% при страхуванні багаторічних насаджень).

Страховий тариф може становити від 2,0% до 7,0% і більше відсотків страхової суми.

При страхуванні врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень

збитком є ​​втрати страхувальника від недобору (недоотримання) урожаю в результаті повної або часткової загибелі, втрати або пошкодження врожаю внаслідок настання страхового випадку.

Недобір (недоотримання) урожаю визначається як різниця між страховою вартістю врожаю, зазначеною в договорі страхування, і вартістю фактично отриманого після настання страхового випадку врожаю.

При пересіві або підсіві загиблих (пошкоджених) культур розмір збитку визначають з урахуванням пов’язаних з цим додаткових витрат і вартості врожаю знову посіяних (підсіяних) культур.

Якщо врожай загинув, повністю або частково, а агротехнічні терміни дозволяють зробити пересівання або підсів, то аграрій зобов’язаний це зробити, до того ж робить підсіви за свій рахунок. Потім страхова компанія відшкодовує витрати на частковий підсів або пересів всій площі. У цьому випадку повинен бути складений акт обстеження, підписаний обома сторонами. Якщо в даних умовах страхувальник не виконає своє зобов’язання по підсіву або пересіву, то страховик відніме із загальної суми збитку вартість продукції, яка могла б вирости на площі загибелі посіву.

Страховик перевіряє повідомлення про загибель або пошкодження врожаю за матеріалами гідрометеорологічної служби та інших організацій, що ведуть спостереження за природними явищами, і обставини страхового випадку, в тому числі шляхом огляду на місці події.

Якщо недобір врожаю культури (групи культур) обумовлений не страховими причинами, а порушеннями агротехнічних правил по обробці грунту, заниженням норми внесення мінеральних добрив в грунт, порушеннями норми висіву насіння і іншими причинами, то страхове відшкодування не виплачується.

Замовити дзвінок
Задати питання online