Особливості страхування будівельно-монтажних ризиків ч.4

строительство

Отже, як ми вже згадували вище, додатковою секцією в комплексному страхуванні будівельно-монтажних робіт може бути страхове покриття фінансових збитків, які викликані простроченням будівництва (монтажу) об’єкта.

При цьому важливо, щоб Страхувальником виступав Замовник подібних робіт або інша особа, яка має інтерес в страхуванні втрати прибутку.

Захист надається на випадок виникнення у Замовника фінансового збитку, причиною якого стала зупинка, прострочення або затримка будівельно-монтажних робіт, що здійснюються Підрядником. Страхове відшкодування буде виплачуватися страховою компанією в разі, якщо подібна зупинка/прострочення/затримка викликана матеріальним збитком, який був заподіяний конкретним будівельним або монтажним роботам і при умові, що такий матеріальний збиток покривається договором страхування (тобто секцією майнового страхування).

Таким чином, ще раз звертаємо увагу на те, що перерва в будівництві не страхується окремо від майнового страхування самого об’єкта будівництва (монтажу).

Основна ідея покриття – повернути Страхувальника в фінансове становище, аналогічне тому, як якби перерва не наступала, таким чином – підтримується ліквідність Страхувальника, що дозволяє йому:

 • не бути виключеним з бізнес-процесів;
 • не втратити свою частку ринку;
 • відмовитися від використання позикового капіталу або орендованих засобів виробництва.

Страхова сума визначається за згодою сторін договору страхування, але в розмірі, який не перевищує вартості фінансових збитків Страхувальника, які він може отримати при настанні страхового випадку. Визначається вона на підставі підтверджених фінансових результатів Страхувальника за попередні 12 місяців.

Що розуміють під фінансовими збитками.

 • це може бути недоотриманий прибуток внаслідок непередбаченої затримки і припинення його виробничої діяльності, яка безпосередньо пов’язана з перервою в будівництві і здачею в експлуатацію застрахованого об’єкта будівництва, що викликано заподіянням матеріального збитку. Під прибутком розуміється дохід, який Страхувальник міг би отримати;
 • постійні витрати, пов’язані з діяльністю Страхувальника, які він продовжує нести незалежно від простою: заробітна плата співробітників, обов’язкові платежі та податки, орендні внески, платежі по кредитах, амортизаційні відрахування і т.д.
 • витрати на скорочення розміру збитку.

Особливість даного виду страхування є часова франшиза – це проміжок часу, (наприклад, від 7 до 30 днів), від початку перерви, протягом якого можливі збитки від неї несе сам Страхувальник.

Період відшкодування – це період перерви, за який страховик відшкодовує збиток.

Вартість страховки може залежати від наступних факторів:

 • який вплив надає можливий матеріальний збиток на будмайданчику на виробничу діяльність Страхувальника;
 • наскільки забезпечена схоронність об’єкта страхування (в т.ч. рухомих об’єктів, що знаходяться на ньому);
 • ступеня організації будівництва і виробництва;
 • якості можливих превентивних заходів;
 • кваліфікації співробітників і т.д.

У будь-якому випадку не підлягають відшкодуванню:

 • збитки внаслідок всякого роду обмежень, що вводяться органами державної влади;
 • збитки внаслідок відсутності грошових коштів, необхідних для завершення проекту;
 • збитки в результаті пошкодження майна, на яке закінчилась дія договору страхування;
 • збитки через штрафні санкції за порушення умов договору підряду або іншого подібного документа, на підставі якого проводяться будівельно-монтажні роботи.
Замовити дзвінок
Задати питання online