Особливості страхування будівельно-монтажних ризиків ч.3

строительство

Даний страховий продукт являє собою страховий захист на випадок пред’явлення Страхувальнику (забудовнику або підряднику) претензії з боку потерпілих третіх осіб з вимогою відшкодування заподіяної їм шкоди в результаті страхового випадку, який призвів:

 • до смерті, каліцтва втрати працездатності фізичної особи;
 • до знищення або пошкодження майна, що належить фізичній або юридичній особі.

Під третіми особами маються на увазі фізичні та юридичні особи, які не беруть участі в здійснюваних на майданчику будівельно-монтажних роботах, а також не пов’язані зі Страхувальником або Застрахованими особами договірними зобов’язаннями щодо даних будівельно-монтажних робіт.

Страхова сума (ліміт страхування) – встановлюється за домовленістю Страховика і Страхувальника виходячи з потенційно можливих збитків, які можуть бути заподіяні третім особами в результаті будівельно-монтажної діяльності на об’єкті страхування. На нього може впливати розташування і оточення будівельного майданчика, характер виконуваних на ній робіт і т.д.

Страховим випадком в даному виді страхування – є факт настання обов’язку Страхувальника відшкодувати заподіяну шкоду життю, здоров’ю або майну третіх осіб.

Основними умовами щодо визнання страхової події страховим випадком є:

 • шкода третім особам повинна бути заподіяна в період дії договору страхування;
 • існує причинно-наслідковий зв’язок між заподіянням шкоди і застрахованою будівельною діяльністю.

Період страхування.

При страхуванні відповідальності перед третіми особами при проведенні будівельно-монтажних робіт термін страхування дорівнює терміну реалізації будівельного (монтажного) проекту. В особливих випадках за згодою між Страховиком і Страхувальником термін страхування може бути продовжений на період виконання післяпускових гарантійних зобов’язань.

Територією страхування є територія будівельного майданчика в межах, встановлених проектно-кошторисною документацією (за згодою Сторін може бути розширена по периметру на фіксовану відстань).

У суму страхового відшкодування включаються:

За страховими випадками, пов’язаних із заподіянням шкоди життю та здоров’ю третіх осіб:

 • втрачений потерпілим заробіток (дохід), який визначається законодавчо, який потерпілий мав, або міг мати;
 • додатково понесені витрати, викликані заподіянням шкоди здоров’ю, в тому числі витрати на лікування, додаткове харчування, придбання ліків, протезування, сторонній догляд, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних транспортних засобів, підготовку до іншої професії, якщо встановлено, що потерпілий потребує цих видів допомоги і не має права на їх безкоштовне отримання;
 • виплати особам, які мають відповідно до законодавства право на відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальника;
 • витрати на поховання.

За страховими випадками, пов’язаними із заподіянням шкоди майну третіх осіб:

 • доцільні і необхідні витрати по демонтажу майна, якому було завдано шкоди;
 • дійсна вартість загиблого майна на момент заподіяння шкоди за вирахуванням вартості залишків, придатних для подальшого використання;
 • витрати по ремонту (відновленню) пошкодженого майна. У витрати по ремонту (відновленню) включаються витрати на придбання матеріалів, запасних частин і оплата робіт по ремонту (відновленню). Якщо витрати на ремонт (відновлення) пошкодженого майна перевищують його дійсну вартість на момент заподіяння шкоди, то майно вважається загиблим.
Замовити дзвінок
Задати питання online